ZARZĄD

dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
prezes zarządu

Adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem i innowacjami w samorządzie terytorialnym oraz polityką publiczną. W szczególności prowadzi badania nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucjami polityki społecznej.

dr hab prof UE w Katowicach Agata Austen
wiceprezes zarządu

Profesor w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce pomiaru i zwiększania efektywności organizacji oraz motywowania pracowników. Dotychczas współpracowała z takimi klientami jak Totalizator Sportowy, Alstom, Sygnity, JSW KWK, Tauron, PGNiG, Powen, Walraven, Murapol, Dehn Polska, Urząd Miasta Wrocław, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód.

Stanisława Jung-Konstanty
skarbnik

Doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ