SENSEMAKING PRACTICES ©

Pracujemy w oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices©
wspieraną nowoczesnymi narzędziami informatycznymi

Rozpoczynamy od audytu diagnostycznego, badającego różne obszary organizacji, w tym m.in. kulturę organizacyjną, strukturę, procesy, dokumentację, ryzyka oraz potencjał innowacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych obszarów i działań, które można uznać za nieefektywne lub zorganizowane niezgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o zarządzaniu; ten rodzaj diagnozy jest pierwszym krokiem w procesie, który nazywamy przywracaniem sensu lub nadawaniem sensu działalności klienta.
Po uzgodnieniu programu działań wynikających z raportu po audycie diagnostycznym, rozpoczynamy wdrożenie rozwiązań, standardów i narzędzi, a po zakończeniu tych prac prowadzimy szkolenia i warsztaty, także poprzez e-learning.
Ostatnim elementem metodyki SenseMaking Practices© jest opracowanie metod ewaluacji wdrożonych rozwiązań, standardów i narzędzi, przeprowadzenie badania poziomu ich znajomości wśród pracowników – rzecz w tym, że zmiany organizacyjne najczęściej rozbijają się o brak świadomości i nowych kompetencji wśród pracowników.
Raport ewaluacyjny zawiera ocenę szkoleń i warsztatów, a także określa poziom świadomości wpływu wprowadzanej zmiany na kulturę organizacyjną.