POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności tnwz Sp. z o.o. SenseMaking Consulting Group

Informacje związane ze stroną internetową tnwz Sp. z o.o.

Każda Państwa wizyta na stronach tnwz Sp. z o.o. jest rejestrowana automatycznie. Informacje, jakie są zbierane podczas wizyty, to:
• domena internetowa i numer IP (Internet Protocol), z którego uzyskali Państwo dostęp do naszej strony;
• typ przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, jakich używają Państwo, przeglądając naszą stronę;
• data i czas trwania wizyty;
• strony, które Państwo odwiedzili;
• adres strony, z której przeszli Państwo na naszą stronę;
• gdy przeszli Państwo na naszą stronę z wyszukiwarki, jej adres i hasło, dzięki któremu trafili Państwo na naszą stronę.
Zbierane informacje wykorzystywane są do opracowywania zestawień statystycznych, które pozwalają na dostosowanie strony do preferencji użytkowników oraz celów technicznych.

O cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. zapamiętania rozmiaru czcionki).
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
• utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
• jeżeli używają Państwo przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić tutaj.
• jeżeli używają Państwo przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić tutaj.
• jeżeli używają Państwo przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić tutaj.
• jeżeli używają Państwo przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić tutaj.
• jeżeli używają Państwo przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić tutaj.
• jeżeli korzystają Państwo z innej przeglądarki, przejdźcie do sekcji „Pomoc” przeglądarki lub skontaktujcie się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Ochrona danych osobowych

Oświadczamy, że w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w niniejszym serwisie są przestrzegane powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa o ochronie danych osobowych i wymagania RODO.
W czasie korzystania z serwisów należących do tnwz Sp. z o.o. możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziecie Państwo proszeni, to w większości przypadków imię, adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, która tych danych dotyczyła.
Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko osoby upoważnione działające w imieniu tnwz Sp. z o.o. Osoby te związane są zobowiązaniami dochowania tajemnicy i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym.
SMCG Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jedynie w celach, do których zostały one zebrane i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą polityką prywatności.
Każda osoba, która udostępni swoje dane osobowe, uprawniona jest do każdorazowego dostępu do nich, poprawiania błędnych informacji lub usuwania tych danych na żądanie.

Odpowiedzialność i uprawnienia

Oświadczamy, że żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim.
Udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie uzyskanych informacji będzie konieczne w następujących przypadkach: spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub uprawnionego żądania instytucji publicznych, egzekwowania odpowiednich warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, zapewnienia ochrony przed bezpośrednio zagrażającą szkodą, użytkowników jej produktów lub bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi. Oświadczamy, iż stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności w każdym czasie. Wszelkie dokonane zmiany będą niezwłocznie umieszczane na naszym portalu, w celu umożliwienia użytkownikom zapoznania się z ich treścią.

Zarząd tnwz Sp. z o.o. SenseMaking Consulting Group