ZARZĄDZANIE PROCESAMI

BIZNES
Zarządzanie procesowe jest metodą zarządzania organizacją polegającą na przyjęciu perspektywy odbiorcy usług i koncentracji na zadaniach/projektach, a stosowana w SenseMaking Consulting Group metodyka zarządzania procesowego pozwala zaproponować kompleksową usługę, począwszy od identyfikacji i mapowania procesów, poprzez modelowanie i parametryzację, aż do doskonalenia procesów. W ramach projektu przeszkolimy właścicieli procesów, zbudujemy zespoły zarządzania procesowego.

mapowanie procesów

modelowanie procesów

doskonalenie procesów

informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie procesami

mapowanie procesów

Mapowanie procesów to technika polegająca na graficznym przedstawieniu funkcjonowania procesów wraz z wzajemnymi powiązaniami pomiędzy nimi. Do opisu poszczególnych elementów mapy procesu stosuje się odpowiednie notacje i symbole graficzne.
Nasi konsultanci, korzystając z opracowanej w SenseMaking Consulting Group metodyki mapowania procesów sektora publicznego, pomogą Państwu zidentyfikować procesy i stworzyć ich mapę. Doradzimy w kwestiach wyboru optymalnego narzędzia oraz standardu modelowania, przeszkolimy pracowników.

modelowanie procesów

Modelowanie procesów to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów w organizacji. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE).
Nasi konsultanci przygotują, na podstawie wcześniej opracowanej mapy, modele procesów, doradzą jak zaprojektować optymalne ich przebiegi, określając kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) .

doskonalenie procesów

Podejście procesowe wymaga nie tylko poprawnie zaprojektowanych procesów, ale również ciągłego ich doskonalenia i optymalizacji. To nie tylko wymóg kontroli zarządczej, ale jakości pracy i sensowności działania w codziennej praktyce.
Wieloletnie doświadczenie i opracowana w SenseMaking Consulting Group metodyka pracy pozwala przygotować zarówno koncepcję doskonalenia i optymalizacji procesów, jak również modyfikacji systemów motywacyjnych i zaangażować w ich realizację zespoły doskonalące procesy. Proponujemy również utrzymywanie na naszych serwerach Państwa baz procesów, możliwość dostępu do nich online i wspólnego ich doskonalenia.

informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie procesami
system Adonis NP firmy BOC

Wdrażając systemy zarządzania procesowego koniecznym jest wsparcie procesu zarządzania narzędziami elektronicznymi. Oferowany przez firmę BOC system Adonis NP jest narzędziem wspomagającym zarządzanie procesami biznesowymi, pozwalającym na projektowanie procesów biznesowych, produktów, struktur organizacyjnych oraz systemów IT z wykorzystaniem modeli graficznych. Pozwala on również na wsparcie zarządzania ryzykiem.
Nasi konsultanci od wielu lat współpracują z firmą BOC i są wpisani na listę certyfikowanych trenerów i konsultantów systemu Adonis. Na Państwa zlecenie wdrożymy system, opracujemy metodyki modelowania i doskonalenia procesów oraz przeszkolimy pracowników z wykorzystania systemu Proponujemy również utrzymywanie na naszych serwerach Państwa baz procesów, możliwość dostępu do nich online i wspólnego ich doskonalenia.