SZKOLENIA

Nasza oferta usług rozwojowych obejmuje zarówno szkolenia  zamknięte jak i usługi doradcze organizowane zgodnie z Państwa zamówieniem.
Trenerami i doradcami są wyłącznie uznani specjaliści, łączący najnowszą wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem.
Stosujemy nowoczesne techniki nauczania, także e-learningowe.
Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami usług szkoleniowych ISO 29993:2017Learning services outside formal education – Service requirements.

Usługi rozwojowe

Szkolenia zamknięte

Dbając o wysoką jakość usług oferujemy obecnie wyłącznie szkolenia zamknięte.  W ramach naszych usług proponujemy szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania.  Oferowana forma szkoleń pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie szkoleń do potrzeb klientów. W każdej słudze pierwszy kontakt z Państwem to dokładny wywiad, czego Państwo potrzebujecie, jakie umiejętności i kompetencje chcecie uzyskać. Po szczegółowej analizie potrzeb proponujemy programy szkoleń które uzgadniamy i modyfikujemy zgodnie z sugestiami klienta.   Indywidualne programy szkoleń opracowywane są przez trenerów – profesjonalistów  dzięki czemu, oprócz dopasowania do potrzeb klienta,  zapewniają wysoką jakość merytoryczną.

 szkolenia zamknięte  = szkolenia lepiej dospawane do potrzeb klienta

 1. Klient decyduje o formie i miejscu szkolenia
 2. Potrzeby klienta są priorytetem
 3. Program szkolenia dopasujemy do możliwości zespołu
 4. Termin szkolenia ustalamy bardzo szybko – klient nie musi czekać na zorganizowane szkolenie ustalone w harmonogramie
 5. Szkolenie zamknięte zapewnia Ci bogaty wachlarz stosowanych metod pracy.

Forma szkolenia

 • Podstawową formą są: warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Oprócz kwestii programowej dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji,

 Ocena efektywności
Po każdym szkoleniu zamkniętym klient otrzymuje raport ze szkolenia. Jest on przygotowany przez trenerów prowadzących szkolenie. Zawiera on ocenę efektywności szkolenia oraz informacje na temat grupy. Jest to szczególnie istotne, gdy szkoli się cała grupa z jednej instytucji. Właściciel może poznać   mocne strony i rezerwy swoich pracowników, które warto wykorzystać i wzmacniać.

Obszary szkoleń

Oferujemy szkolenia z zakresu zarządzania, skierowane do pracowników wszystkich szczebli zarządzania, dotyczące m.in.

 • prowadzenia negocjacji biznesowych,
 • zarządzania zespołem,
 • motywowania pracowników,
 • zarządzania czasem,
 • zarządzania kompetencjami ,
 • kształtowania kultury organizacyjnej
 • formułowania tożsamości organizacji
 • analizy otoczenia organizacji w celu opracowania strategii działania
 • zarządzania różnorodności
 • rozwiązywania konfliktów grupowych
 • zarządzania zmianą

Materiały szkoleniowe:

Podczas szkolenia przekazujemy uczestnikom materiały, w zależności od rodzaju szkolenia i programu są to m.in.:

 • Prezentacja ze szkolenia
 • Ćwiczenia, które wykonywane są podczas warsztatów
 • Podsumowanie warsztatu
 • Kontakt do trenerów, aby móc skorzystać z ich wiedzy i fachowych porad

Usługi doradcze  oferowane przez Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania projektowane są na konkretne zlecenia, dla konkretnych podmiotów. Każda usługa doradcza poprzedzona jest analizą potrzeb klienta. Uzgadniamy z klientem cele doradztwa, tak aby pokrywały się z jego założeniami i celami klienta.

Usługi doradcze prowadzone są w miejscu ustalonym wraz z klientem. Zapewniamy spokój, odpowiedni komfort oraz wszelkie potrzebne materiały.

szczegóły organizacji naszych szkoleń znajdą Państwo w regulaminie szkoleń dostępnym pod adresem http://tnwz.org.pl/regulamin/