RODO I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

BIZNES
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych jest jednym z podstawowych zagadnień zgodności i wiarygodności organizacji publicznej. Zgodność i skuteczność przetwarzania danych opiera się na połączeniu świadomości pracowników z ryzykami i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi oraz organizacyjnymi.
Nasze wieloletnie doświadczenie w ochronie danych oraz bezpieczeństwie informacji pozwoli Państwa organizacji spełniać wymagania i bezpiecznie przetwarzać dane.

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Normy ISO 27001 i ISO 27002 – bezpieczeństwo informacji

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Wymagania RODO w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych opierają się na podstawowych zasadach, takich jak zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu przetwarzania, minimalizacja i prawidłowość, ograniczenie przechowania, rozliczalność, integralność oraz poufność danych. Wdrażając wymagania RODO stosujemy najlepsze praktyki zarządzania zalecane w tym zakresie.
Nasi konsultanci, korzystając z metodyki SenseMaking Consulting Group wdrażania ochrony danych osobowych w działalności biznesowej, pomogą Państwu przeprowadzić skuteczną analizę ryzyka i wdrożyć najlepsze praktyki zabezpieczeń spełniających wymagania RODO.

Normy ISO 27001 i ISO 27002 – bezpieczeństwo informacji

Normy ISO 27001 i ISO 27002 – bezpieczeństwo informacji
Sprawne wdrożenie norm zarządzania bezpieczeństwem informacji łączy konieczność ochrony danych, ze spełnieniem wymagań prawa, w powiązaniu ze specyfiką działalności biznesowej i rozwiązaniami teleinformatycznymi.
Pomożemy Państwu w skutecznym wdrożeniu wymagań bezpieczeństwa informacji, opierając się na autorskiej metodyce SenseMaking Practices© i wykorzystaniu modeli referencyjnych procesów biznesowych. Na tej bazie przeprowadzimy analizę ryzyka i zaproponujemy wdrożenie odpowiednich rozwiązań oraz zabezpieczeń informatycznych spełniających wymagania i skutecznie chroniących przetwarzane dane. Pomożemy też Państwu w uzyskaniu certyfikatu bezpieczeństwa informacji ISO 27001.