INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA

BIZNES
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga nie tylko dużej wiedzy menedżerskiej, ale również informatycznego wsparcia, które powinno być dostosowane do specyfiki organizacji, jej wielkości i profilu działania. Dobór oprogramowania powinien być tak przeprowadzany, by nie tylko wspierał firmę na obecnym etapie, ale również umożliwiał dalszy jej rozwój.
Będąc partnerem wielu uznanych firm informatycznych i technologicznych, możemy Państwu doradzić wybór optymalnego rozwiązania.

zarządzanie procesami i ryzykiem - Adonis NP firmy BOC

zarządzanie zadaniami – TaskManager

program ERP 4.0/ rozwiązania Business Intelligence firmy Comarch

robotyzacja i automatyzacja – firma Astor

zarządzanie procesami i ryzykiem - Adonis NP firmy BOC

Zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem najczęściej opiera się na systemie zarządzania procesowego. Elektroniczne narzędzia wspierające zarządzanie procesami pozwalają nie tylko na graficzną prezentacje procesów, ale również na ich analizę, określanie wymagań dla systemów informacyjnych, zarządzanie ryzykiem czy przygotowywanie dokumentacji. Zastosowanie narzędzi wykorzystujących standardowe notacje pozwala na tworzenie przejrzystych modeli, jak również daje możliwość przenoszenia modeli pomiędzy różnymi rozwiązaniami informatycznymi.
Przygotowujemy dedykowane, skalowalne rozwiązania informatyczne oparte na systemach zarządzania procesowego, pozwalające na kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym zarządzanie ryzykiem i przygotowanie stosownej dokumentacji.
O informatycznych narzędziach wspierających zarządzanie procesami Adonis NP firmy BOC przeczytacie Państwo więcej tutaj 

zarządzanie zadaniami - TaskManager

Sprawna realizacja zadań wymaga wsparcia informatycznego. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań ułatwiających zarządzanie zadaniami; jednym z nich jest TaskManager – system informatyczny oferujący pełną kontrolę nad realizowanymi zadaniami. System ten wspiera pracę grupową, umożliwia komunikację, monitoruje przebieg realizacji zadań, wskazując istotne terminy.
Jako partnerzy firmy 12PM – Studio Kreatywne oferujemy i wdrażamy system TaskManager służący do zarządzania zadaniami, zwłaszcza w sektorze MŚP.

program ERP 4.0/ rozwiązania Business Intelligence firmy Comarch

Dynamicznie zmieniające się otoczenie i globalna konkurencja wymagają od nowoczesnych przedsiębiorstw sięgania po inteligentne systemy wspomagające zarządzanie. Powszechnym staje się dziś stosowanie systemów klasy ERP.
Systemy te pozwalają na przekształcanie danych w informacje, a informacji w wiedzę, która zostanie wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności. W ujęciu biznesowym ERP to kombinacja architektury systemu, aplikacji oraz baz danych, które razem umożliwiają prowadzenie w czasie rzeczywistym analiz i przekształceń, dostarczających potrzebną informację i wiedzę zarządzającym.
Współpracujemy z firmą Comarch, polecając jej oprogramowanie ERP 4.0 dostępne w chmurze, wzbogacone o szereg nowoczesnych rozwiązań jak np. aplikacje mobilne, narzędzia e-commerce, business intelligence, a także zgodne z trendami Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0. Na podstawie audytu przygotowania organizacji do transformacji cyfrowej dobieramy rozwiązania bazodanowe i aplikacyjne, szkolimy i wdrażamy dedykowane, skalowalne rozwiązania dla firm.

robotyzacja i automatyzacja – firma Astor

Praca ludzka coraz częściej zastępowana jest pracą robotów i automatów. Proces ten dotyczy nie tylko fabrycznych linii produkcyjnych, ale również procesów biznesowych. Systemy komputerowe mogą nie tylko wspierać, ale również zastępować człowieka w procesach decyzyjnych, przetwarzaniu informacji czy generowaniu wiedzy.
Współpraca z firmą Astor pozwala na oferowanie klientom najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych i biznesowych. Dobieramy i wdrażamy rozwiązania dostosowane do potrzeb firm, zwłaszcza w powiązaniu z wdrażaną cyfrową strategią rozwoju.